Organizácia školského roka 2019/2020

Začiatok školského roka:                        2. september 2019 (pondelok)

                                                                              o 8:30 h – otvorenie školského roka v triedach (1. - 9.roč.)

                                                                              cca o 9:30 – pokyny pre rodičov žiakov I.triedy

Koniec  vyučovania  v 1.polroku:            31. január 2020 (piatok)

Začiatok vyučovania v 2. polroku:           4. február 2020 (utorok)

Koniec vyučovania v 2. polroku:             30. jún 2020 (utorok)

Školské prázdniny:

Prázdniny Termín (od – do) Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 30. októbra 2019 - 3. novembra 2019 4. novembera 2018 (pondelok)
Vianočné 21. decembra 2019 - 7. januára 2020 8. januára 2020 (streda)
Polročné 3. februára 2020 4. februára 2020 (utorok)
Jarné 15. februára 2020 - 23. februára 2020 24. februára 2020 (pondelok)
Veľkonočné 9. apríla 2020 - 14. apríla 2020 15. apríla 2020 (streda)
Letné 1. júla 2020 - 1. septembra 2020 2. september 2020 (streda)