Organizácia školského roka 2020/2021
 
Začiatok školského rok:
2. september 2020 (streda)
   o 7:30 h – otvorenie školského roka (2. - 5.roč.)
   o 8:00 h – otvorenie školského roka (6. - 9.roč.)
   o 8:30 h – otvorenie školského roka a pokyny pre rodičov žiakov I.triedy
Koniec  vyučovania  v 1.polroku:
29. január 2021 (piatok)
Začiatok vyučovania v 2. polroku:   2. február 2021 (utorok)
Koniec vyučovania v 2. polroku: 30. jún 2021 (streda)

Školské prázdniny:

Prázdniny Termín (od – do) Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
Vianočné 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
Polročné 1. február 2021 2. február 2021 (utorok)
Jarné 1. marec – 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok)
Veľkonočné 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
Letné 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)