Dokumenty sú spracované do 3 formátov:

DOC - možnosť otvorenia a vypísania v programe Microsoft Word,
ODT - možnosť otvorenia a vypísania v programoch OpenOffice, LibreOffice
PDF- možnosť vytlačiť v programe Adobe Acrobat Reader
 
Základná škola
Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy doc  odt  pdf
Žiadosť o prijatie žiaka do 2. - 9.roč. základnej školy  doc  odt  pdf
Odhlásenie žiaka zo základnej školy  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 1 deň  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 3 a viac dní  doc  odt  pdf
Ospravedlnenie 1 - dňovej neprítomnosti žiaka  doc  odt  pdf

Ospravedlnenie 1 - 3 dňovej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov

 doc  odt  pdf
Žiadosť o integráciu  doc  odt  pdf
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete  doc  odt  pdf

Návratka – voľba strednej školy

 doc  odt  pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - platné od 3.5.2021

 doc  odt  pdf
       

 

Školský klub detí

Odhlásenie z ŠKD doc  odt pdf 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD  doc  odt  pdf

 

Materská škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy doc odt pdf
Odhlásenie dieťaťa z materskej školy  doc  odt  pdf
Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole  doc  odt  pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - platné od 3.5.2021

doc odt pdf

Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

 doc  odt  pdf

 

Školská jedáleň

Prihláška na stravu doc  odt  pdf 
Odhlásenie zo stravy  doc  odt  pdf
 

Všeobecné tlačivá

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie doc  odt  pdf 
Žiadosť o prenajatie telocvične  doc  odt  pdf