Úvod

hviezdoslav262. ročník literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍNdiplom

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

V stredu 03.02. 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž Hviezdoslavov Kubín už dlhé roky podporuje šírenie literárnych hodnôt, napomáha ku kultivácii slovenského jazyka a hľadá nové talenty v oblasti umeleckého prednesu. S týmto cieľom sa každoročne aj my zapájame do súťaže.

Žiaci našej školy súťažili v prednesoch poézie a prózy v troch vekových kategóriách. Porotu tvorili pani učiteľky Mgr. Ľ. Fábryová a Mgr. J. Michaličková. Žiaci sa pod vedením svojich pedagógov zodpovedne pripravili a predviedli dobré výkony.

Výsledky v jednotlivých kategóriách:

I.kategória

1. miesto Simon Babčan (poézia) 3.trieda

2. miesto Tamara Vargová (poézia) 4.trieda a Lujza Pachotová (próza) 2.trieda

3. miesto Šimon Salanci (poézia) 4.trieda

II. kategória

1. miesto Kristína Zaťková (poézia) 5.trieda

2. miesto Tobias Kunkela (poézia) 6.trieda

III. kategória

3. miesto Patrícia Vachulíková (próza) 9.trieda a Viktória Vravníková (próza) 9.trieda

Všetkým recitátorom ďakujeme za umelecký zážitok, umiestneným gratulujeme a postupujúcim držíme palce 17.03. 2016 na obvodnom kole vo Vrábľoch.

Obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Víťazi školských kôl sa stretli 17. 03. 2016 na obvodnom kole v ZŠ Lúky vo Vrábľoch. Školou sa ozýval umelecký prednes žiakov. Porota mala pri výbere postupujúcich recitátorov veľmi náročnú úlohu. Veľkým úspechom bolo umiestnenie nášho žiaka SIMONA BABČANA (3. ročník), ktorý sa pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ľubomíry Fábryovej umiestnil na 1. mieste. Našu školu bude ďalej reprezentovať 7. apríla v regionálnom kole v KOS v Nitre.

Mgr. Ľ. Fábryová