Úvod

P 20160210 083929 NTŽiaci štvrtého ročníka si vyskúšali, čo znamená niekoho niečo naučiť. Na hodine anglického jazyka si pripravili vlastný edukačný materiál, ktorý im slúžil ako pomôcka pri výučbe predškolákov. Okrem vedomostí a tvorivosti museli využiť aj dávku odvahy. Smelo sa postavili pred deti z materskej školy a učili ich rôzne potraviny s použitím vo väzbe I like..., I don´t like... Aj predškoláci sa osmeľovali postupne. Ku konca sa im jazýčky rozviazali a presvedčili nás, čo si z hodiny zapamätali. Štvrtáci deťom venovali svoje vyrobené knižky, aby si aj doma mohli opakovať, čo sa spoločne naučili.

Napísala M. Pauerová