Úvod

20150924 100121

Dňa 24. 9. 2015 žiaci druhého stupňa pod vedením svojich triednych učiteľov navštívili zážitkové centrum Atlantis v Leviciach. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Mladší žiaci V. a VI. ročníka mali v programe „Tajomstvá vesmíru“, kde získali odpovede na otázky: Ako funguje vesmír? Existuje život aj na iných planétach? Čo skúmajú kozmonauti vo vesmíre? Po prednáške a pozretí filmov si žiaci vyskúšali skafander, mohli nasadnúť do vesmírnej lode a vydať sa na prieskumnú cestu vesmírom. Starší žiaci VII. - IX. ročníka si pripomenuli v programe „Zabudnuté dedičstvo“ etapy vývoja spisovného jazyka slovenského. V závere si mohli všetci žiaci vyskúšať prácu s interaktívnymi exponátmi a bližšie sa zoznámiť s rôznymi fyzikálnymi javmi z oblasti mechaniky, optiky, magnetizmu...

Napísala D. Gáliková