Úvod

SAM 3644V piatok 28. októbra 2015 sme v našej materskej škole oslávili sviatok strašidiel - HALLOWEEN. Tento zvyk pochádza z čias výbojných kmeňov Keltov, ktorí sa v posledný októbrový deň lúčili s letom a vítali zimu. Tancom pri ohni vzdávali úctu svojim predkom a svetlami im svietili na nebeskej ceste. Postupne sa tento sviatok preniesol do USA, Británie, Nového Zélandu a pomaly sa udomácňuje i v Európe. Atmosféru príprav prezrádzala výzdoba škôlky a niesla so sebou niečo tajomné. V stredu ráno vchádzali do tried duchovia, lesné víly, čarodejnice, motýle, rôzne rozprávkové bytosti a prinášali zo sebou tajomno, možno strach, ale aj dobrú náladu. Keď sa strašidlá zoznámili a poobzerali, začal ozaj veľký halloweenský deň, ktorý sme si všetci užili.

Napísala S. Barbíriková