Úvod

Od pondelka 3.mája 2021 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška č. 197/2021 tým stratila platnosť.
Povinnosť predkladať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je zachovaná.
 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti   

- platné od 3.5.2021 pre dieťa MŠ aj žiaka ZŠ

 doc  odt  pdf