Úvod

Oznamujeme rodičom, že podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 s platnosťou od 29.4.2021 sa menia podmienky testovania žiakov 2.st základnej školy takto:

  Dieťa materskej školy Žiak 1. st. základnej školy (1. - 4.roč.) Žiak 2. st. základnej školy (5. – 9.roč.)

Rodič dieťaťa MŠ Rodič žiaka 1.st. ZŠ

Rodič žiaka 2.st. ZŠ

Testovanie na COVID-19 netestuje sa netestuje sa

ZMENA

netestuje sa

Testuje sa naďalej
Frekvencia testovania x x x 7 - dňová
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Rodič naďalej predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti po prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy, ktoré trvá viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov)

Viac:

- na webe školy a 

- vo vyhláške č. 197/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - TU: pdf

Tlačivá vyhlásenia o bezinfekčnosti:

- Dieťa navštevujúce materskú školu - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 1.st. ZŠ - TU: pdf

- Žiak navštevujúci 2.st. ZŠ - TU: pdf