Úvod

(spracované podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 V. v. SR s platnosťou od 19.4.2021)

Interiér (vnútri):                                                                                                                                         

Osoby Druh prekrytia
Deti materskej školy nie je povinné
Žiaci základnej školy (1. – 9. roč.) respirátor alebo rúško
Zamestnanci školy Pg.: respirátor alebo rúško
Nepg.: kuchárky – rúško; ostatní – respirátor alebo rúško podľa dohody so zamestnávateľom)
Všeobecne (napr. rodič, návšteva školy) respirátor

 

Exteriér (vonku):                                                                                                                                        

Osoby Druh prekrytia
Deti materskej školy nie je povinné
Žiaci základnej školy (1. – 9. roč.) respirátor alebo rúško
Zamestnanci školy Pg.: respirátor alebo rúško
Nepg.: respirátor alebo rúško
Všeobecne (napr. rodič, návšteva školy) respirátor alebo rúško

 

Poznánka: V prípade použitia respirátora je povolený len taký druh, ktorý nemá výdychový ventil.                       

Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa zrušuje vyhl. ÚVZ SR č. 133/2021 V. v. SR.