Úvod

Najneskôr do 26. marca 2021 – oznámiť posledný zber údajov o stredných školách –   zákonný zástupca podáva záväznú prihlášku na SŠ (údaje o SŠ) pre všetky študijné a učebné odbory (talentové, netalentové, osemročné a bilingválne) p. učiteľovi A. Válkymu (výchovnému poradcovi ZŠ) na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

od 30. marca – do 7.apríla 2021 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka u detského lekára (pozri prílohu č.1 Zoznam odborov a č.2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).

31.marca 2021 – od 7:00 do 13:00 h zákonný zástupca žiaka, prípadne žiak prevezme vyplnené prihlášky na SŠ od výchovného poradcu na podpísanie rodičmi a žiakom (po novom prihlášku podpisujú obaja rodičia)

7. apríla 2021 – od 7:00 do 13:00 h priniesť do školy podpísané prihlášky oboma zákonnými zástupcami a žiakom + priniesť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (tí žiaci, ktorí potvrdenie potrebujú na SŠ)

do 25.mája 2021 – po doručení rozhodnutia o prijatí žiaka na SŠ zákonný zástupca pošle na SŠ potvrdenie o nastúpení – nenastúpení žiaka (príloha č.3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka).

Termín talentových skúšok:

v I. termíne 5. - 7. máj 2021

v II. termíne 12. - 14. máj 2021

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:     (I. termín) 3. - 4. máj 2021

                 (II. termín) 10. - 11. máj 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - 9. jún 2021

Poznámka: Termíny k prijímaciemu konaniu na SŠ, ktoré súvisia so spracovaním dokumentácie a vzory prihlášok sa sústavne menia zo strany MŠVVaŠ SR. Preto Vás žiadame o rešpektovanie dátumu 26.marca 2021, do ktorého zbierame údaje o výbere strednej školy, aby sme mali dostatok času na ich spracovanie.