Úvod

Oznamujeme žiakom základnej školy, že z dôvodu dištančného vzdelávania a protiepidemických opatrení im nemôžeme odovzdať výpisy polročného hodnotenia a klasifikácie osobne. Svoje vzdelávacie výsledky (vysvedčenie) si môžu od 29.1.2021 pozrieť vo svojej internetovej žiackej knižke.