Úvod

         Prosíme rodičov, aby zabezpečili dodržanie uvedeného časového harmonogramu na prevzatie pracovných zošitov pre 2 . – 5. ročník základnej školy – štvrtok 21. januára 2021 vo vstupnej časti  budovy ZŠ (ostatných tried sa to netýka):

Trieda Čas prevzatia pracovných zošitov
II. 12:30 – 12:45 h
III. 12:45 – 13:00 h
IV. 13:00 – 13:15 h
V. 13:15 – 13:30 h

 

Ak si nemôžete prísť prevziať osobne pracovné zošity, tak je potrebné, aby ste si zabezpečili inú osobu. V prípade viacerých súrodencov stačí, ak po pomôcky príde jeden z nich.

Upozorňujeme na dodržanie protiepidemickej zásady R – O – R. Náhradnú osobu si zabezpečte aj v prípade, že Vaša rodina je v karanténe!