Úvod

Materská škola:

V obmedzenom režime - prezenčne otvorená len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Školský klub detí:

V obmedzenom režime - prezenčne otvorený len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (rodičov kontaktovali triedne pani učiteľky).

Základná škola:

1.- 4.roč.: dištančné vzdelávanie - prostredníctvom MS TEAMS v predmetoch SJL, MAT a ANJ podľa dištančného rozvrhu (na Edupage budú žiaci mať zadania/úlohy na daný týždeň, ktoré majú vypracovať zo SJL, MAT, ANJ a ostatných predmetov).

5.- 9.roč.: dištančné vzdelávanie – naďalej prostredníctvom MS TEAMS podľa dištančného rozvrhu.