Úvod

Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, a žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, je povinný predložiť po celoplošnom testovaní (po 01.novembri 2020) pri prvom nástupe dieťaťa / žiaka do školy - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo je upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra a je platné od 02.11.2020. Toto nariadenie vydalo MŠVVaŠ SR.

Škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

Tlačivo - Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti platné od 02.11.2020pdf