Úvod

SAM 2570a

Dňa 8.10. 2015 žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka navštívili expozíciu vedeckých hračiek Atlantis Levice. Pod dohľadom pani učiteliek si mohli tieto hračky nielen pozrieť, ale aj vyskúšať. V sprievodnom programe s názvom „Ako funguje vesmír“ sa dozvedeli nové poznatky a doplnili si informácie o práci kozmonautov, o existencii vesmírnych telies, planét, mesiacov, o astronómii. Výklad bol doplnený ukážkami a filmami. Žiaci mali možnosť obliecť si skafander a nasadnúť do vesmírnej lode, a tak  sa z nich  na chvíľu stali kozmonauti. Interaktívna exkurzia bola doplnená v závere o možnosť zakúpiť si rôzne zaujímavé drobnosti a suveníry. Veríme, že takáto zábavná forma učenia spojená s demonštráciou o astronómii a možnosťou využitia exponátov vytvorila nezabudnuteľný zážitok spojený s dobrodružstvom.

Napísala M. Pauerová.