Úvod

Podľa odporúčania RÚVZ v Nitre zo dňa 21.10.2020 prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v VI. tr. základnej školy od štvrtka 22.10.2020, t.j. uvedení žiaci sa nesmú zúčastňovať vyučovania. Toto opatrenie sa realizuje z dôvodu zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Trvanie domácej izolácie u žiakov z uvedenej triedy základnej školy je potrebné iba na nevyhnutný čas (do ukončenia laboratórnych vyšetrení u osôb podozrivých z nákazy). O ukončení domácej karantény budú rodičia žiakov VI. tr. informovaní prostredníctvom Edupage a webového sídla školy.

Žiakom budú zadané pokyny na domáce vzdelávanie prostredníctvom Edupage.