Úvod

Dňa 26. 05.2020 rozhodol zriaďovateľ školy vo veci otvárania materskej školy a základnej školy:

ROZHODNUTIE TU: pdf

V stredu 27.05.2020 bude zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu pani Rajnerová kontaktovať e-mailom, príp. telefonicky tých rodičov, s ktorými na základe prieskumu bol dohodnutý nástup dieťaťa do materskej školy. Oznámi im ďalší postup.