Úvod

Oznamujeme žiakom 1. – 4.ročníka ZŠ a 6. – 9. ročníka ZŠ a ich zákonným zástupcom, že

v stredu 20. novembra 2019 im riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Voľno sa udeľuje z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu testovania žiakov 5. ročníka. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 21. novembra 2019.

Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.