Úvod

20191014 064909 1024x766Dňa 14. 10. 2019 žiaci žiackeho parlamentu spolu s PaedDr. L. Hudecovou a Mgr. Ľ. Čurgaliovou pripravili pre všetkých žiakov "Ovocný deň". Každá trieda dostala veľkú misu plnú zdravého ovocia. Počas rozhlasového okienka sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o zdravej výžive a hlavne o význame ovocia a zeleniny pre náš ľudský organizmus. Veríme, že žiaci budú denne myslieť na to, aby zjedli pre svoje zdravie tých odporúčaných 5 porcií ovocia a zeleniny denne.

Mgr. Ľ. Čurgaliová