Úvod

DSC05861 1024x755Knižnicu môže navštevovať len ten, kto vie čítať. Skôr ako prvákov pasujeme za čitateľov školskej knižnice, musia zložiť ťažkú a náročnú skúšku. Najprv si vysvetlíme základné pojmy – knižnica, knižničný poriadok, knihovník, preukaz čitateľa, a pod. Povieme si aj zaujímavosti – aká je najmenšia kniha na svete, najdrahšia, ukážeme si najznámejšie knižnice sveta. Potom nasleduje skúška – každý žiak musí bezchybne, nahlas prečítať úryvok z knihy. Nasleduje pracovný list, aby sme vedeli, či vedia aj písať a rozumejú prečítanému textu. O zvládnutí skúšky sa prváčikovia dozvedia až na slávnostnom ukončení školského roka v kultúrnom dome.