Úvod

297Dňa 5.6.2019 žiaci 1. stupňa navštívili Dopravné ihrisko v Nitre na Nábreží mládeže, kde si pod vedením p. Michálekovej zopakovali pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Po teoretickej prednáške si svoje nadobudnuté vedomosti overili aj v praxi jazdou na kolobežkách a bicykloch po cestách dopravného ihriska a pod dohľadom ostrého zraku mestskej policajtky. Dúfame, že tieto pravidlá budú žiaci dodržiavať aj pri jazde mimo dopravného ihriska. Pani Michálekovej ďakujeme za pútavú a zaujímavú prednášku.