Úvod

239V našej základnej škole sa snažíme v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti o to, aby žiaci získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Aj preto sa 29. 5 2019 žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre, kde si pre nich pracovníčky knižnice pripravili zaujímavú prednášku o niektorých sfilmovaných knihách. Žiaci sa do rozhovoru aktívne zapájali, boli zvedaví a nakoniec zvládli úspešne aj pripravený test na overenie toho, či pozorne počúvali a či si niečo z prednášky odnesú. Pracovníčky knižnice boli veľmi ochotné, žiaci si mohli nakoniec prezrieť aj detské oddelenie krajskej knižnice. Ďakujeme pani knihovničkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.