Úvod

20190319 120323V rámci marca – mesiaca kníh sme uskutočnili zaujímavú aktivitu – Starší čítajú mladším. Žiaci II. stupňa sa rozhodli ukázať svoju šikovnosť a krásu písaného slova predškolákom. Celý týždeň od 25.3. do 29. 3. chodili pred spaním čítať deťom v materskej škole. Každý deň sa z nich na chvíľku stali pani učiteľky, predstavili vždy inú knihu a nových hrdinov a spoločne prežívali napínavé dobrodružstvá z rozprávok. Škôlkari sa veľmi tešili a netrpezlivo ich každý deň vyčkávali. Naučili sa aktívne počúvať, vytvorili si pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre a zároveň si našli nových kamarátov. Už teraz sa tešia na ďalšie pokračovanie.