Úvod

IMG 20190424 113847

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa už tradične zúčastnili vo sviatočnom veľkonočnom čase turnaja vo vybíjanej. Aj keď ide vekovo o nerovný boj, žiaci mladších ročníkov sa nedali zahanbiť. Vo vyraďovacej hre každý s každým sa podarilo vybiť protihráčov aj najmladším hráčom – prvákom. Umiestnenie tried bolo nasledovné:

1. miesto - III. trieda
2. miesto - IV. trieda
3. miesto - II. trieda
4. miesto - I. trieda

 

 Dúfam, že sladká odmena potešila všetkých športovcov a pridala im chuť a energiu na ďalšie športové výkony.

Martina Pauerová