Úvod

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1. - 8. ročníka na stredu 3. apríla 2019 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2019. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 4. apríla 2019.