Úvod

SAM 6726Posledný deň v našej materskej škole sa niesol v slávnostnom duchu lúčenia sa so škôlkou, ale aj s našimi predškolákmi, ktorých v septembri čaká škola. Rozdávali sa odmeny za celoročnú aktivitu detí, boli pripravené maškrtky pre deti, diskotéka. Na záver sa s nami prišli rozlúčiť predškoláci, ktorým sme zaželali veľa úspechov v škole.

Silvia Barbíriková