Úvod

31225146 1694850307276464 8486122874518634496 n22. apríl je Deň Zeme. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia. Deti prostredníctvom edukačných aktivít spoznávali našu Zem – kreslili, rozprávali o prírode, rastlinkách, zvieratkách, videli dokument o znečisťovaní a pomocou neho si overili svoje schopnosti triediť odpad. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode a precvičili si svoje zručnosti kráčať po  prírodnom teréne. Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

Silvia Barbíriková