Úvod

20180517 103228Žiaci druhého ročníka v rámci exkurzie z prvouky navštívili botanickú záhradu a vivárium SPU v Nitre. V botanickej záhrade si prehĺbili svoje vedomosti o tropických a subtropických rastlinách mierneho pásma. Samozrejme, že sme neobišli ani okrasnú a úžitkovú domácu flóru. Najväčšou inšpiráciou pre žiakov bol hmyzí domček. V Univerzitnom viváriu mali možnosť nielen sa oboznámiť s plazmi – ich stavbou tela, potravou, životnými podmienkami, prirodzeným prostredím, ale sa ich mohli aj dotknúť, čo predstavovalo pre žiakov nezabudnuteľný zážitok.