Úvod

P1010828Spoznávať históriu Slovenska počas II. svetovej vojny sa rozhodli žiaci VIII. a IX. triedy. Dňa 26.4.2018 navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Prehliadka múzea bola poučná, zaujímavá a v žiakoch zanechala silný dojem.

Mgr. J. Michaličková