Úvod

20180503 094105Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sa dňa 3.5.2018 zúčastnili divadelného predstavenie, ktoré bolo odohrané v slovensko-anglickom jazyku. Na scéne sa predstavili herci Divadelného centra z Martina. Príbeh smelého zajačika bol spracovaný zábavnou formou. Do predstavenia boli vložené aj piesne. Žiaci spolu so zajačikom precestovali a spoznali rôzne krajiny Európy a naučili sa, že aj keď vedieť po anglicky je nevyhnutné, stále platí „ všade dobra, doma najlepšie“.

Mgr. Martina Pauerová