Úvod

IMG 20180316 102523Žiaci prvého a druhého ročníka sa oboznámili s reáliami anglicky hovoriacich krajín a na hodine anglického jazyka si pripomenuli deň svätého Patrika. Hodiny sme si spestrili rôznymi činnosťami, ktoré súvisia s týmto sviatkom. Vyrábali trojlístky, zahrali si domino, oboznámili sa s významom sviatku a samozrejme sa naučili aj írsky tanček. Verím, že sa našim malým zeleným škriatkom tento deň v škole páčil.

Mgr. Martina Pauerová