Úvod

nitraDňa 22.2.2018 sa počas vyučovacej hodiny žiaci našej školy oboznámili s riekou Nitrou od prameňa po sútok s Váhom, so zaujímavosťami Ponitria a históriou mesta Nitra spojenou s kupcom Samom, kniežaťom Pribinom, sv. Cyrilom a Metodom, či kováčom Corgoňom. Nemenej zaujímavé bolo oboznámenie sa s rodiskom Žofie Bosniakovej, slovenskou Trójou - náleziskom slovanskej Venuše, či so sídlom kniežaťa Pribinu - Blatnohradom (v súčasnosti Zalavár - Maďarsko).Veľké poďakovanie patrí Márii Beneovej a Vladimírovi Kmeťovi z občianskeho združenia Maximiliana Hella, ktorí dokázali rozprávať veľmi pútavo o regióne v ktorom žijeme.