Úvod

baby sefMedzinárodný deň detí sa žiaci VI. a VII. triedy rozhodli stráviť v kine. Pred filmovým predstavením sme si spríjemnili deň relaxačnou prechádzkou mestským parkom pod Zoborom. Baby šéf – názov filmu sľuboval zábavu, uvoľnenie a pobavenie. Film sa žiakom páčil, uvedomili si, že v živote každého z nás má neodmysliteľné miesto rodina a súrodenci. Brat alebo sestra sú najlepší priatelia, ktorí nás nikdy neopustia a v každej chvíli sa môžeme na nich spoľahnúť. Táto myšlienka sa stala základom oslavy nášho MDD.

Mgr. J. Michaličková