Úvod

SAM 5737Dňa 25. apríla 2017 nás v materskej škole prekvapili prváci zo školy s pani vychovávateľkou. Zahrali nám divadielko o vrabčekovi, ktorý sa vybral do sveta, aby sa naučil používať čarovné slovíčka - ďakujem a prosím. Divadielko malo úspech a malých hercov sme odmenili potleskom. Ďakujeme.

SILVIA BARBÍRIKOVÁ