Úvod

SAM 5618„Morena, Morena, obi si kolená.

Prichystáme ťa, odejeme ťa,

zapálime ťa, zhodíme ťa.

Vo vode ťa utopíme

takto ťa odprevadíme.

Nech rozkvitne zelený háj

a nech príde krásna jar.“

Silvia Barbíriková