Úvod

Obec Golianovo ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Golianovo 60 rozhodol o obnovení prezenčnej formy vzdelávania pre všetkých žiakov I.st. ZŠ (1. - 4. roč.) a deti materskej školy.
Viac v prílohách:
Rozhodnutie zriaďovateľa TU: 

Informácie pre rodičov TU: 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU: 

Uznesenie BRO Nitra TU: